Menu Sluiten

KLANKBORDGROEP

Klankbordgroep

De Buurtsportcoach richt zich primair op doelgroepen die nog weinig sporten of bewegen en werkt samen met verschillende organisaties op het gebied van sport, buurt, onderwijs, zorg, welzijn en participatie. Zij vormen de stuurgroep en zijn cruciaal in de succesvolle uitvoering van Buurtsportcoach Sport en Gezondheid.

De stuurgroep Buurtsportcoach Sport en Gezondheid Laak bestaat uit de volgende leden: